ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Vooraf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden gedaan op de webshop 'Cocktail en Giftshop'. Onderdeel van Comme Chez Soif, handel van Pol OP DE BEECK, Antwerpsesteenweg 78, 2840 Rumst met als ondernemingsnummer 0694.605.419. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits schriftelijke toestemming van Comme Chez Soif.

 


1.   Algemene bepalingen

De e-commerce website van 'Cocktail en Giftshop' van Comme Chez Soif (hierna CCS genoemd), een Commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 78, 2840 Rumst, BTW BE 0694.605.419, RPR Mechelen, (hierna genoemd CCS) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van CCS moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CCS aanvaard zijn.2.    Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.3.    Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CCS niet. CCS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CCS is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CCS. CCS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.4.   Online aankopen

De Klant voegt al de gewenste producten toe aan zijn virtuele winkelkar. De aantallen kunnen zelf bepaald worden. Bij het effectief bestellen van de gewenste producten, kan/moet de Klant volgende zaken ingeven: eventuele kortingscode, wijze van verzenden (voor het berekenen van de verzendkosten) en de gewenste aantallen per artikel kunnen nog aangepast worden (indien gewenst door de klant). Nadat de bestelling is doorgevoerd moet de Klant zijn gegevens ingeven (al dan niet door het aanmaken van een account). Dan wordt de gewenste levermethode gevraagd. Om finaal te bevestigen wordt alles in een overzicht weergegeven en moet er akkoord gegaan worden met de algemene voorwaarden. Hier is ook nog de mogelijkheid om opmerkingen mee te geven met de bestelling. Na de aankoop van de bestelling, wordt de Klant omgeleid naar de website van de externe partner die instaat voor een veilige betaling. Nadien krijgt de Klant een bevestigingsmail.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact

 • iDEAL

CCS is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.5.    Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van B-post. Het moment van afleveren kunnen wij helaas niet garanderen, maar het pakket kan gevolgd worden via een unieke track&trace code. De vermelde prijzen van onze producten zijn exclusief verzendkosten. De - eventuele - verzendkosten bedragen: € 8,85,- voor bestellingen onder de € 90,- en met een maximaal gewicht van 5kg. Gratis voor bestellingen vanaf € 90,-

Alle cocktailboxen met kwaliteitsingrediënten kunnen gratis afgehaald worden of kunnen geleverd worden door B-post. Tot dinsdag middernacht kunnen bestellingen geplaatst worden. Op woensdag wordt alles vers bereid, verpakt en verzonden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan CCS.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de CCS was geboden.


6.    Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van CCS.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CCS te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.7.    Herroepingsrecht / retourneren
Veel producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Sommige producten zijn om hygiënische redenen verzegeld. Na opening mogen deze niet retour. Deze producten mogen wel gewoon retour als de verzegeling niet is verbroken. U heeft dan het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 8,85,- per pakket. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via bestelling@cocktail-en-giftshop.be. Hiervoor dient u verplicht het 'formulier herroepingsrecht' in te vullen. Dit formulier vindt u terug op onze website bij de documenten. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.8.    Contact

Eventuele klachten kunnen gemeld worden via het telefoonnummer +32 486 480 147, via e-mail op bestelling@cocktail-en-giftshop.be of per post op het volgende adres Antwerpsesteenweg 78, 2840 Rumst.

 


9.    Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CCS beschikt, is de Klant ingeval van niet of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van € 25,- per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt CCS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.10.    Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u ermee akkoord indien wij cookies zouden gebruiken.

 


11.    Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door CCS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

12.    Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

13.    Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbank van Mechelen is bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

14.    Controle van de leeftijd

Voor de verkoop van sterke drank geldt een minimumleeftijdsvereiste van 18 jaar en voor alcoholhoudende dranken een minimumleeftijdsvereiste van 16 jaar. De wettelijke vereiste wordt toegepast, want als verkoper kunnen wij aansprakelijk gesteld worden als het verbod niet werd nageleefd.
Wij vermelden duidelijk de minimumleeftijdsvereisten op onze webshop, ter ontrading.

 PRIVACY VERKLARING

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Comme Chez Soif  (hierna genoemd “Comme Chez Soif ”, “CCS”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites http://www.commechezsoif.be en https://www.cocktail-en-giftshop.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Comme Chez Soif en haar klanten, prospecten en business partners.
Comme Chez Soif wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Comme Chez Soif verzamelt, alsook over de wijze waarop Comme Chez Soif deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen.

-    Soorten persoonsgegevens
Comme Chez Soif kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam

Comme Chez Soif verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Comme Chez Soif, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Comme Chez Soif toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van onze Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.


-    Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Comme Chez Soif
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Comme Chez Soif
 • Het meedelen aan Comme Chez Soif van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Comme Chez Soif verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

-    Gebruik persoonsgegevens
Comme Chez Soif kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Comme Chez Soif
 • Het leveren van de diensten van Comme Chez Soif
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

-    Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Comme Chez Soif zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden. Het is evenwel mogelijk dat Comme Chez Soif uw persoonsgegevens openbaar maakt, in volgende 2 uitzonderingen:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Comme Chez Soif hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Comme Chez Soif of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Comme Chez Soif heeft verzameld – één van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Comme Chez Soif uw persoonsgegevens niet verkopen.

-    Opslag persoonsgegevens 
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Comme Chez Soif  uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

-    Uw privacyrechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met bestelling@cocktail-en-giftshop.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacyrechten in te vullen en aan Comme Chez Soif te bezorgen via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Comme Chez Soif mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Comme Chez Soif.

-    Beveiliging persoonsgegevens
Comme Chez Soif verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Comme Chez Soif zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Comme Chez Soif, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Comme Chez Soif in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

-    Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

-    Update Privacyverklaring
Comme Chez Soif is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit in kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

-    Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Comme Chez Soif verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

-    Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Comme Chez Soif uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

-    Contacteer Comme Chez Soif
Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Comme Chez Soif uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: bestelling@cocktail-en-giftshop.be


of
Via de post: Comme Chez Soif, Antwerpsesteenweg 78, 2840 RUMST


 

 

Alg Voorwaarden 2024
PDF – 555,2 KB 76 downloads
Privacy Verklaring Comme Chez Soif
PDF – 87,5 KB 714 downloads
Formulier Uitoefening Rechten Betrokkene Comme Chez Soif
PDF – 41,3 KB 691 downloads
Formulier Herroepingsrecht
PDF – 24,2 KB 689 downloads